Aktuális számunk hirdetői

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében.

Képtalálat a következőre: „nfa pályázatok 2017”

NFA-2017-KKV

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása:

Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 10 milliárd Ft.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani.

 

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája:

Vissza nem térítendő.

 

A támogatás mértéke:
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft, 

c) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).

 

Foglalkoztatási kötelezettség:
A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától - a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).

 

Saját forrás:
A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, ld.: 6. sz. melléklet) amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. szeptember 30.

A támogatás mértéke régiónként eltérő:

Régió

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

 

70%

 

60%

Közép-Dunántúl

55%

45%

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Közép-Magyarország egyes települései

55%

45%

Piliscsaba és Pilisjászfalu

40%

30%

 A pályázat Budapesten nem elérhető!

 

Mikor indulhat a pályázaton?

Amennyiben vállalkozása mikro-, kis-vagy középvállalkozás

Rendelkezik legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel

Saját tőkéje nem csökkent a jogszabályban rögzített legkisebb mérték alá

Legalább 2 új munkahelyet kíván teremteni

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

 

 

Share

Kiegészítő információk